OOTD: Sun on Fire

dsc1472.jpg

Týždeň bez internetu položil moje sledovania na blogu na kolená, no upokojil moju dušu a myseľ. Konečne mám podrobnú víziu, ktorú by som chcela nasledovať a spracovávať.

Človek s citom pre ľudí a empatiu je v dnešnom svete manipulovaný a spochybňovaný. Býva to pravilom. Vnucované hodnoty, záľuby, preferencie. V určitom veku však prídete na to, že už máte dosť vnucovania a lacných čárov márov.

Harmónia tela s dušou,vnútra s vonkajškom. 


One week without internet gave my blog views fatal shot, but calmed down my soul and mind. Finally , I have created detailed vision, that I want and need to follow.

Empathetic person that feels for people is in today´s world constantly manipulated and questioned. It is how it is. We are given some fake values, preferences. In a certain age we all need to realize, that it´s enough already.

Harmony of the body and spirit, outside and inside.  

_DSC1484.JPGMARIEVAS_sun_on_fire_2.jpg

_DSC1468

MARIEVAS_sun_on_fire_1.jpg

MARIEVAS_sun_on_fire.jpg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s